house iconPionow

Welcome to Krynica Morska

Apartments and rooms by the sea

Apartament w Krynicy Morskiej

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

W związku z powyższym Apartamenty i Pokoje „ PIONOW” Piotr Nowicki z siedzibą w Krynicy Morskiej przy ul. Rybackiej 40 pragnie wszystkim Klientom przybliżyć podstawowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych.

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Apartamenty i Pokoje „ PIONOW” Piotr Nowicki z siedzibą w Krynicy Morskiej przy ulicy Rybackiej 40 (dalej: „Przedsiębiorca”), adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., numer telefonu kontaktowego: (+48) 504-510-510 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
  2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z dopiskiem RODO. 
  3. Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom i w granicach prawa. 
  4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć złożony cel przetwarzania danych. Dane mogą być przetwarzane dłużej tj. po osiągnięciu celu dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwal-nych lub do celów statystycznych
  5. Posiada Pani / Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowa-nia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
  6. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie i nie podlegają zautomatyzowaniu (w tym profilowaniu). 
  7. Posiada Pani / Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-bowych. 
  8. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobo-wych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej. 
  9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania jest brak moż-liwości skorzystania ze usług oferowanych przez Administratora Danych Osobowych. 
  10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, tech-nicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem , przypadkową utratą , zmianą , nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem , zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

(c) 2013 Copyright Grupa obiektów noclegowych PIONOW . Wszelkie prawa zastrzeżone.